Contributie

Contributie
N.B.: De gymleden zijn ook automatisch lid van de bond KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) Bondscontributie voor de KNGU wordt per kwartaal geïnd.


De contributie wordt per maand automatisch geïnd. De contributie loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De minimale lidmaatschapsduur is 6 maanden.

Aanmelding kan via aanmeldformlier te verkrijgen via de website of bij de leidster. De eerste twee proeflessen zijn gratis en geheel vrijblijvend.


AanmeldformulierOpzeggen

Beëindigen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar:  vóór 1 januari en vóór 1 juli. De uitschrijving gaat dan een maand later in vanwege 4 weken opzegtermijn. Opzeggen kan alleen via e-mail aan vios.warffum@live.nl 


Kleding

Peuter- kleutergym & gym/recreatief turnen: vrije keuze, zolang het sportkleding betreft.

Selectie turnen: turnpakje


Privacy Beleid


 

Contributieregeling per maand


Peuter- en kleutergym vanaf 3 jaar

€ 9,50

Gym/recreatief turnen vanaf groep 3 t/m V.O. 

€ 9,50

Gym/recreatief turnen + Selectie turnen 1x per week 2 uur

€ 9,50 + € 10,50 = € 20,00

Gym/recreatief turnen + Selectie turnen 2x per week 5 uur

€ 9,50 + € 24,50 = € 34,00

Volleybal

€ 8,00Bondscontributie KNGU


Bondscontributie 2019 tot 16 jaar per kwartaal

€ 5,50

Bondscontributie 2019 16 jaar en ouder per kwartaal

€ 6,75

© 2019 Gymvereniging VIOS Warffum