Sporten


Peuter- en kleutergym - Beweegdiploma:

Peuters en kleuters hebben plezier in bewegen.Bij VIOS kunnen peuters vanaf 3 jaar terecht. Bij peuter- en kleutergym proberen wij aan de bewegingsbehoeften van elke peuter/kleuter te voldoen. Er worden situaties geboden die passen bij de kinderen en die elk kind op zijn eigen niveau kan beleven en waarop elk kind zich op zijn eigen tempo en mogelijkheden ontwikkelt.


Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. Het kind kan in 10 tot 20 gymlessen het beweegdiploma behalen.

In de leeftijdsperiode van 2-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen.

Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gym / Recreatief turnen:

Bij gym / recreatief turnen wordt naast toestelgym zoals: brug, balk, vloer & sprong wordt er ook aandacht besteed aan spelvorm. De jongens en meisjes kunnen ook jaarlijks meedoen aan de Eemsmond wedstrijd. Het doel van onze recreatieve lessen is, dat de kinderen veel in beweging zijn, waarbij aandacht besteed wordt aan kracht, lenigheid, samenwerken maar vooral plezier.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selectie turnen:

Op vrijdag en zaterdag wordt er getraind door de wedstrijd turngroep. VIOS beschikt op dit moment over een A- en B-selectie. Op zaterdag kan er extra getraind worden, om hoger op te komen. Er wordt geturnd in landelijk en regionaal niveau binnen de wedstrijd turngroep 2e t/m 7e divisie. Tijdens deze trainingen wordt er niet alleen getraind op sprong, brug, balk en vloer, maar er wordt ook veel gewerkt aan kracht, lenigheid en co√∂rdinatie. Dit zijn drie factoren die van groot belang zijn om goed te kunnen turnen. Van de turnsters wordt verwacht dat zij thuis aandacht besteden aan lenigheid en zich tijdens de trainingen volledig inzetten. Alle turnsters die in de wedstrijd turngroep zitten zijn verplicht om deel te nemen aan de KNGU wedstrijden. 

Hoe kom je in de selectie turngroep? Val je tijdens de les op dinsdag op door je lef, lenigheid, kracht en enthousiasme dan kan je door de trainster gevraagd worden voor de turngroep.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recreanten volleybal:

Graag willen we u uitnodigen om eens te komen kijken en/of mee te doen met onze recreanten volleybalgroep. De naam zegt het al, het is een gemengde groep waarin de leeftijd nogal varieert en waarbij men het gewoon gezellig vindt om wekelijks met elkaar te volleyballen. Dus geen competities en wedstrijden. Dus of u nu weinig van volleybal weet (we zijn blij met elk nieuw lid en leggen het graag uit) of dat u wellicht eerder aan volleybal heeft gedaan, iedereen is van harte welkom! De recreanten volleyballers kan u vinden op maandagavond vanaf 20.30 tot 22.00 uur in de gymzaal.© 2019 Gymvereniging VIOS Warffum