Contributie

Contributieregeling per maand seizoen 2023/2024

Kleutergym vanaf 3 jaar

€ 13,50 + € 2,75 bondscontributie

Gym/recreatief turnen vanaf groep 3 t/m Voortgezet Onderwijs

€ 13,50 + € 2,75 bondscontributie

Selectie turnen 2 uur per week + verplichte afname 1  uur gym/recratief turnen

€ 15,50 + € 13,50 = €29,00  +
€ 2,75 bondscontributie

Selectie turnen 5 uur per week

€ 15,50 + € 19,00 = €34,50 +

€ 2,75 bondscontributie

Selectie turnen 5 uur per week + 1 uur gym/recreatief turnen

€ 34,50 + 13,50 = €48,00 +

€ 2,75 bondscontributie

Recreanten volleybal

€ 8,00

N.B.: De gymleden zijn ook automatisch lid van de bond KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) Bondscontributie voor de KNGU wordt per maand geïnd.

 

De contributie wordt per maand automatisch geïnd. De contributie loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De minimale lidmaatschapsduur is 6 maanden.

Aanmelden kan alleen via de website onder het tabblad aanmelden of door hier te klikken --> 

 

Opzeggen

Beëindigen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar:

Per 1 februari: het lidmaatschap dient voor 1 januari opgezegd te zijn.

Per 1 augustus: het lidmaatschap dient voor 1 juli opgezegd te zijn.

Opzeggen kan alleen via de website onder het tabblad opzeggen of door hier te klikken --> 


*Wanneer u zich binnen een halfjaar na het beëindigen van het lidmaatschap opnieuw aanmeldt, wordt op de eerste nota eenmalig €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Kleding

Peuter- kleutergym & gym/recreatief turnen: vrije keuze, zolang het sportkleding betreft.

Selectie turnen: turnpakje